درخواست مانگا

درخواست مانگا

درخواست مانگا و ترجمه به فارسی در مانگا دی ال
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, png, jpg.
    اگر مانگای مورد نظر رو دارید و میخوایی به فارسی ترجمه بشه از اینجا برای ما بفرستید